“Desde a produción tamén temos responsabilidade e podemos facer cousas para modificar os hábitos de consumo”.