Programas e proxectos para a implicación das personas na súa corresponsabilidade para crear as condicións necesarias para unha Galicia Sustentable.